Norsk
 
 

Byggdetaljer vägg

Y01 500          Principutförande isolering                                     
Y04 011 Kapning på byggplats
Y05 100 Väggöppning utan vertikalbelastning
Y06 105 Upplag mot tak
Y08 100 Tilläggsisolering av yttervägg