Norsk
 
 

Byggdetaljer bjälklag

B02 100 Upplägg på isolerad mur
B04 100 Livförstärkning under bärande vägg 1
B04 105 Livförstärkning under bärande vägg 2
B04 110 Livförstärkning under bärande vägg 3
B04 115 Livförstärkning under bärande vägg 4
B04 300 Kortling av balk över bärande vägg
B05 100 Avväxling med skråspikning
B05 200 Avväxling med livförstärkning
B05 300 Livförstärkning på ändupplag för beslag
B05 301 Livförstärkning för avväxling
B06 400 Utkragat balkong
B06 500 Understøttet balkong
B07 100 Värmeisolering
B09 200 Golvbalk förstärkt urhak 1
B09 205 Golvbalk förstärkt urhak 2
B09 210 Golvbalk förstärkt urhak 3
B09 300 Golvbalk upplagd på underfäns stålbalk 1
B09 305 Golvbalk upplagd på underfäns stålbalk 2
B09 310 Golvbalk upplagd på underfäns stålbalk 3