• Du är här: 
  • Konstruktion och montage

Konstruktion och montage

 

 

 

Unika fördelar

Masonite Beams produkter har unika fördelar som kan minska kostnaderna för användaren på flera olika punkter. Komponenternas låga vikt gör dem enkla att hantera och ett projekt kan på så sätt genomföras snabbt och effektivt. En byggnadsarbetare kan t.ex. bära våra produkter utan hjälp av kran. Med andra ord, flera arbetsmoment kan utföras innan kranar måste användas.

Masonite Beams produkter kan anpassas till kundens önskemål gällande längd, snedkapning, isolering, håltagning m.m. Kunden kan få sina produkter anpassade till ett specifikt projekt. Vi prefabricerar så mycket som möjligt och på så sätt kan tid sparas på byggarbetsplatsen.

 

 

 

Olika byggnadstyper

Med våra produkter är det möjligt att uppföra de flesta olika byggnadstyper, såsom villor, påbyggnader, flerbostadshus och flervåningshus.

 
Platsbyggd villa     Påbyggnad
     
Rekkehus   Flerfamiljhus
     

 

 

Olika byggnadssätt

Dessutom fungerar det med många olika byggnadssätt som platsbyggande, element- och modulbyggande, samt som komplement i en stålstomme med pelar-balksystem.

 
Platsbyggt   Element  
       
Modul   Pelar-balk