x

MFB Academy

– tillsammans bygger vi ett hållbart Sverige

Nätverket MFB Academy är skapat av företag som bygger med Masonite Flexibla Byggsystem – MFB™. 

Masonite Beams står som systemägare för Masonite Beams Flexibla Byggsystem. Vidareutveckling av systemet sker i samverkansform genom MFB Academy - ett nätverk mellan tongivande aktörer inom industriellt träbyggande. 

Genom att dra nytta av varandras kompetenser kan vi hela tiden utveckla smartare bygglösningar och effektivare byggprocesser – och samtidigt dela på kostnaderna. Vår samlade kompetens gör även att vi har värdefull expertkunskap inom ljud, brand, energi, arkitektur och konstruktion. Den övergripande målsättningen med vårt arbete är att bygga kostnadseffektivt och hållbart.

  • Samverkan för att utveckla smartare bygglösningar och byggprocesser
  • Samlad expertkunskap inom ljud, brand, energi, arkitektur och konstruktion
  • Fokus på att bygga kostnadseffektivt och hållbart

Läs våra MFB Academy Newsletters här!